ترسیم و تحلیل ارتباطات دانشی در پژوهش‌های حوزه رشد حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/mmbj.2024.61190.1089

چکیده

تحلیل و مصورسازی ارتباطات دانشی حوزه رشد حرکتی با استفاده از علم‌سنجی روشی مؤثر در مرور نظام مند وضعیت بروندادهای علمی این حوزه است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شد. در واقع در این پژوهش موضوعات مرتبط با پژوهش‌های رشد حرکتی و همچنین شبکه همکاری بین پدیدآورندگان، مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی و کشورها این حوزه با استفاده از فنون علم سنجی شناسایی و ترسیم شد. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و توصیفی بر اساس 7002 مدرک نمایه شده در پایگاه وب آوساینس است. از نرم‌افزار وی اُاِس ویوئر برای استخراج نقشه ارتباطات دانشی استفاده شده است. بر اساس یافته ها علی برین از دانشگاه کارولینای جنوبی کلمبیا و مجموع قدرت پیوندی 75 برترین پژوهشگر و پس از وی لکس دبیلیو. دویلو و لیزا اِم. بارنت در رتبه های بعدی از لحاظ همکاری قرار دارند. دانشگاه ملبورن، بیمارستان سلطنتی کودکان و مؤسسه پژوهشی کودکان مورداک هر سه از استرالیا در سطح مؤسسات پژوهشی و کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و هلند در سطح جغرافیایی به ترتیب دارای بالاترین مجموع قدرت پیوندی هستند. در نهایت نقشه های علمی حوزه رشد حرکتی ارائه شد. از این تحلیل می‌توان برای شناسایی روندهای جدید حوزه مذکور و کمک به سیاست‌گذاران علمی در طراحی و برنامه ریزی پژوهش های آتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping and Analyzing Knowledge Relationships in Motor Development Research

نویسندگان [English]

  • Solmaz Zardary 1
  • Negar Ebadi 2
1 Departement of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 B.A. of knowledge and information science student, department of knowledge and information science, faculty of education and psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

Utilizing scientometrics to analyze and visualize knowledge relationships in the field of motor development proves to be an effective method for systematically reviewing the status of scientific outcomes. This approach was the focus of the present research. In this study, we identified and mapped topics related to motor development, as well as the collaboration network among authors, research institutions, universities, and countries within this field, using scientometric techniques. This applied, quantitative, and descriptive research is based on 7002 documents indexed in the Web of Science database. We used the VOSviewer software to extract the maps. Our findings reveal that Ali Brian from the University of South Carolina Columbia, with a total link strength of 75, is the leading researcher. Lex W. Doyle follows him, and Lisa M. Barnett is in third place in terms of collaboration. In terms of total link strength, the top research institutions are the University of Melbourne, the Royal Children’s Hospital, and Murdoch Children’s Research Institute, respectively. Geographically, the United States, the United Kingdom, and the Netherlands have the highest total link strength. We presented the scientific maps of the motor development field at the end of this research. Scientific policymakers can use this analysis to identify new trends in the field and assist in designing and planning future research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor Development
  • Scientometrics
  • Collaboration Networks
  • Scientific Map Visualization
  • Knowledge Communications