شماره‌های پیشین نشریه

تعداد مقالات رد شده 3
تعداد مقالات پذیرفته شده 9
درصد پذیرش 53
زمان پذیرش (روز) 97

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» نشریه ای علمی با هدف انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی با مصوبه کمیسیون سیاست گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تبریز به شماره 1001/د/35 به تاریخ 1399/11/21 تاسیس گردیده است.

این نشریه به صورت دو زبانه می باشد که مقالات فارسی پذیرفته شده شامل یک چکیده بلند انگلیسی می باشد. همچنین نویسندگانی که علاقمند به چاپ مقاله کامل به صورت انگلیسی می باشند نیز می توانند مقالات خود را ارسال نمایند (زمانبدی بررسی و داوری مقالات انگلیسی در مدت زمان کمتری نسبت به مقالات فارسی صورت خواهد گرفت). 

 

 لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و پرسش های متداول را مطالعه نمایید. 

 

فایل های مورد نیاز که بایستی توسط نویسندگان محترم امضا و ارسال گردد شامل: فرم تعهد نامه، فرم تعارض منافع، فرم کپی رایت، و فرم مشخصات نویسندگان می باشد. همچنین برای تنظیم مقاله استفاده از قالب مقاله (فایل راهنمای ارسال مقاله (فایل ورد)) نیاز می باشد. 

 

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد و   هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

 


 

بر اساس صورتجلسه نشریات مصوب دانشگاه تبریز: "هرگونه نامه پذیرش مقالات منسوب به این نشریه، صرفا زمانی معتبر و مستند می باشد که حداقل اطلاعات مربوط به عنوان و نویسندگان مقاله در بخش مقالات آماده انتشار (Articles in Press) درج شده باشد."

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان