اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 95
تعداد پذیرش 51
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 39
تعداد مشاهده مقاله 6570
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4821
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 40 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 124 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 54 %