موضوعات = Motor Learning and Control
مقایسه تاثیر یک دوره تمرین منتخب دو‌‌دستی و تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم بر کنترل حرکتی ظریف و حافظه‌کاری سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/mmbj.2024.58751.1060

حمیدرضا طاهری تربتی؛ احسان وفائی نوقابی؛ علیرضا صابری کاخکی


فعالیت الکتریکی عضلات ارکتور اسپاینا در مراحل ایستادن و نوسانی راه رفتن در دختران نوجوان سالم: تأکید بر تأثیر تکلیف دوگانه حرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/mmbj.2024.60056.1075

مهدی قیطاسی؛ شیرین یزدانی؛ محمد خفاف پور کمیلی؛ سهراب یزدانی


مقایسه کارکردهای اجرایی در برخی ورزشکاران، نوازندگان و افراد عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22034/mmbj.2024.60416.1080

جواد سوخته دل؛ جلیل مرادی


تاثیر تداخل زمینه ای با قضاوت از یادگیری برمیزان دقت ضربات تاپ اسپین تنیس روی میز

دوره 2، شماره 2، دی 1402، صفحه 169-182

10.22034/mmbj.2024.57126.1045

منیره شریفی زارچی؛ محمد رضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی عزآبادی


مقایسه مهارت های شناختی و غیر شناختی در دانشجویان 18-24 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 49-60

10.22034/mmbj.2022.14516

سهیلا اسدی؛ رزا رهاوی عزآبادی؛ مژگان معمار مقدم