سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، آذر 1401

محمدتقی اقدسی


تأثیر تمرینات طناب‌زنی با و بدون موسیقی بر تعادل ایستا و پویای کودکان 12-10 سال

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 17-32

10.22034/mmbj.2022.14514

زهرا فتحی رضائی؛ سمانه نهروانی؛ بهزاد بهزادنیا؛ کوثر عباس پور؛ مهسا نراقی


مقایسه مهارت های شناختی و غیر شناختی در دانشجویان 18-24 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 49-60

10.22034/mmbj.2022.14516

سهیلا اسدی؛ رزا رهاوی عزآبادی؛ مژگان معمار مقدم


ارتباط بین تبحر حرکتی با عملکرد تحصیلی و هوش‌های چندگانه در کودکان 7 تا 10 ساله

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 77-89

10.22034/mmbj.2022.14707

مهسا جعفری؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی


پیش‎بینی شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت‌‎بدنی براساس سرسختی ذهنی

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 137-156

10.22034/mmbj.2022.15241

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ وجیهه مهدی ئی


اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی (MSPE) بر اضطراب رقابتی و بهبود عملکرد بسکتبالیست‌ها

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 157-170

10.22034/mmbj.2022.15246

مژگان فلاح؛ رسول حمایت‌طلب؛ یوسف مقدس تبریزی؛ حسن غرایاق زندی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه ترس از ارتفاع کوهن در ورزشکاران

دوره 2، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 15-28

10.22034/mmbj.2023.54306.1024

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ فاطمه حافظی؛ فاطمه پور رجبی


تأثیر خستگی ذهنی حاد بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون

دوره 2، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 47-58

10.22034/mmbj.2023.55353.1028

بهروز گل محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ ندا خدایی


اثربخشی برنامه حرکتی اسپارک بر اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، دی 1402، صفحه 47-58

10.22034/mmbj.2023.54476.1025

بهروز گل محمدی؛ فاطمه داودی


رابطه کمال گرایی و سرسختی ذهنی با واکنش به شکست در ورزشکاران زن و مرد شهرستان زنجان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 49-64

10.22034/mmbj.2024.59964.1074

محمدتقی اقدسی؛ بهزاد بهزادنیا؛ توران فروتن ماهینی